PRASY ROBIMY WEDŁUG PARAMTRÓW UZGODNIONYCH Z KLIENTAM I WYKONANIE ZAMÓWIENIA TRWA OKOŁO 2 TYGODNIE.

Cechy charakterystyczne:
Wymagana jest pompa o bardzo dużej wydajności.